Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2023


27. SPRÁVNÍ OBVODY, OBCE
Metodické vysvětlivky PDF
27-1. Základní údaje podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2022 Excel
27-2. Pohyb obyvatel podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2022 Excel
27-3. Bilance půdy podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2022 Excel
27-4. Nezaměstnanost podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2022 Excel
27-5. Vybavení správních obvodů obcí s rozšířenou působností vybranými druhy zařízení k 31. 12. 2022 Excel
27-6. Ekonomické subjekty se sídlem na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2022 Excel
27-7. Bytová výstavba, kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2022 Excel
27-8. Technické vybavení obcí a byty v domech s pečovatelskou službou podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2021 Excel
27-9. Vybavení obcí vybranými druhy kulturních a sportovních zařízení podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2021 Excel
27-10. Základní údaje podle správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2022 Excel
27-11. Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2022 Excel
27-12. Základní údaje podle měst k 31. 12. 2022 Excel
27-13. Vybrané ukazatele podle měst k 31. 12. 2022 Excel
27-14. Vybrané údaje podle krajských měst v roce 2022 Excel
27-15. Katastrální výměra a počet obyvatel podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a obcí k 31. 12. 2022 Excel
27-101. Základní údaje podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností ČR k 31. 12. 2022 Excel
27-102. Základní údaje podle krajů a správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ČR k 31. 12. 2022 Excel
27-103. Základní údaje podle obcí ČR k 31. 12. 2022 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.