Statistická ročenka České republiky - 2019


27. KULTURA
Metodika Word PDF
27-1. Státní, krajská a městská divadla Excel
27-2. Státní, krajská a městská divadla – ekonomické ukazatele Excel
27-3. Ostatní divadla Excel
27-4. Státní, krajská a městská muzea, památníky a galerie Excel
27-5. Státní, krajská a městská muzea, památníky a galerie – ekonomické ukazatele Excel
27-6. Ostatní muzea, památníky a galerie Excel
27-7. Státní, krajské a městské památkové objekty s kulturním využitím Excel
27-8. Státní, krajské a městské památkové objekty s kulturním využitím – ekonomické ukazatele Excel
27-9. Ostatní památkové objekty s kulturním využitím Excel
27-10. Veřejné knihovny Excel
27-11. Veřejné knihovny – ekonomické ukazatele Excel
27-12. Zoologické a botanické zahrady, jeskyně Excel
27-13. Zvukové nahrávky Excel
27-14. Kina Excel
27-15. Provozovatelé rozhlasového vysílání Excel
27-16. Rozhlasové vysílání – programová struktura Excel
27-17. Rozhlasové vysílání – struktura hudebního vysílání Excel
27-18. Rozhlasové vysílání – ekonomické ukazatele Excel
27-19. Provozovatelé televizního vysílání Excel
27-20. Televizní vysílání – programová struktura Excel
27-21. Televizní vysílání – ekonomické ukazatele Excel
27-22. Katalogy pořadů (audiovizuální mediální služby na vyžádání) Excel
27-23. Přenos pozemního rozhlasového a televizního signálu Excel
27-24. Festivaly Excel
27-25. Festivaly – ekonomické ukazatele Excel
27-26. Noviny a časopisy Excel
27-27. Vydávání novin a časopisů a maloobchod s periodickým tiskem Excel
27-28. Knihy Excel
27-29. Vydávání knih a maloobchod s neperiodickým tiskem Excel
27-30. Vybrané ukazatele Satelitního účtu kultury Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.