Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2014


Česká republika celkem
Tab. 97 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 98 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 99 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 100 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 101 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 102 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.