Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2014


Středočeský kraj
Tab. 19 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 20 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 21 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 22 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 23 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 24 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.