Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - 1. pololetí 2014


Rozsah souboru: Úhrn organizací podle velikosti podniku (počtu osob nemocensky pojištěných)
Tab. 7 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 8 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – relativní údaje Excel PDF
Tab. 9 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – absolutní údaje, počet případů na 100 žen Excel PDF
Tab. 10 Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy žen - relativní údaje Excel PDF
Tab. 11 Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF
Tab. 12 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.