Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2017


26. SPRÁVNÍ OBVODY, OBCE
Metodické vysvětlivky PDF
26-1. Základní údaje podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2016 Excel
26-2. Pohyb obyvatelstva podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2016 Excel
26-3. Bilance půdy podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2016 Excel
26-4. Nezaměstnanost podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2016 Excel
26-5. Vybavení správních obvodů obcí s rozšířenou působností vybranými druhy zařízení k 31. 12. 2016 Excel
26-6. Ekonomické subjekty se sídlem na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2016 Excel
26-7. Bytová výstavba, kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2016 Excel
26-8. Technické vybavení obcí a byty v domech s pečovatelskou službou podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2016 Excel
26-9. Vybavení obcí vybranými druhy kulturních a sportovních zařízení podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2016 Excel
26-10. Základní údaje podle správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2016 Excel
26-11. Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2016 Excel
26-12. Základní údaje podle měst k 31. 12. 2016 Excel
26-13. Vybrané ukazatele podle měst k 31. 12. 2016 Excel
26-14. Vybrané údaje podle krajských měst v roce 2016 Excel
26-15. Katastrální výměra a počet obyvatel podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a obcí k 31. 12. 2016 Excel
26-101. Základní údaje podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností ČR k 31. 12. 2016 Excel
26-102. Základní údaje podle krajů a správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ČR k 31. 12. 2016 Excel
26-103. Základní údaje podle obcí ČR k 31. 12. 2016 Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.