Statistická ročenka České republiky - 2019


26. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Metodika Word PDF
26-1. Výdaje na dávky sociálního zabezpečení obyvatelstva Excel
26-2. Výdaje na dávky důchodového pojištění podle druhu důchodu Excel
26-3. Příjemci důchodů podle druhu důchodu a pohlaví (stav k 31. 12.) Excel
26-4. Průměrná měsíční výše sólo vyplacených důchodů za prosinec daného roku Excel
26-5. Příjemci důchodů podle měsíční výše vyplacených důchodů k 31. 12. 2018 Excel
26-6. Nově přiznané důchody – základní ukazatele podle druhu důchodu Excel
26-7. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných Excel
26-8. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle druhů dávek Excel
26-9. Průměrný měsíční počet případů výplaty dávek nemocenského pojištění podle druhů dávek Excel
26-10. Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Excel
26-11. Dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči Excel
26-12. Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči podle stupně závislosti, pohlaví a věkových skupin v roce 2018 Excel
26-13. Dávky pro osoby se zdravotním postižením Excel
26-14. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle typu průkazu, pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2018 Excel
26-15. Dávky podpory v nezaměstnanosti Excel
26-16. Vybraná pobytová zařízení sociálních služeb (stav k 31. 12.) Excel
26-17. Vybrané údaje o poskytnutých sociálních službách Excel
26-18. Výdaje na sociální ochranu podle základního systému ESSPROS Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.