Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2022


26. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Metodické vysvětlivky PDF
26-1. Výsledky sčítání lidu, domů a bytů v dlouhodobém vývoji v hl. m. Praze Excel
26-2. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a městských částí hl. m. Prahy k 26. 3. 2021 Excel
26-3. Obyvatelstvo podle rodinného stavu, náboženské víry a městských částí hl. m. Prahy k 26. 3. 2021 Excel
26-4. Obyvatelstvo podle státního občanství a městských částí hl. m. Prahy k 26. 3. 2021 Excel
26-5. Obyvatelstvo podle národnosti a městských částí hl. m. Prahy k 26. 3. 2021 Excel
26-6. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání a městských částí hl. m. Prahy k 26. 3. 2021 Excel
26-7. Domovní a bytový fond podle městských částí hl. m. Prahy k 26. 3. 2021 Excel
26-101. Obyvatelstvo podle věku, pohlaví a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-102. Obyvatelstvo podle rodinného stavu / registrovaného partnerství, pohlaví a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-103. Obyvatelstvo podle státního občanství a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-104. Obyvatelstvo podle národnosti a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-105. Obyvatelstvo podle náboženské víry a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-106. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání, pohlaví a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-107. Domovní a bytový fond podle krajů k 26. 3. 2021 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.