Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2023


26. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Metodické vysvětlivky PDF
26-1. Výsledky sčítání lidu, domů a bytů v dlouhodobém vývoji Excel
26-2. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 26. 3. 2021 Excel
26-3. Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání, vybraných odvětví ekonomické činnosti, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 26. 3. 2021 Excel
26-4. Základní ukazatele dojížďky do zaměstnání a do školy podle okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 26. 3. 2021 Excel
26-5. Hospodařící domácnosti a průměrný počet členů domácnosti podle typu domácnosti, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 26. 3. 2021 Excel
26-6. Obydlené domy s byty podle druhu domu a počtu bytů, průměrné stáří domů podle okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 26. 3. 2021 Excel
26-7. Obydlené byty podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění a způsobu odvádění odpadních vod podle okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 26. 3. 2021 Excel
26-8. Průměrný počet bydlících osob a průměrná velikost obydlených bytů podle okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 26. 3. 2021 Excel
26-101. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-102. Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání, vybraných odvětví ekonomické činnosti a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-103. Základní ukazatele dojížďky do zaměstnání a do školy podle krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-104. Hospodařící domácnosti a průměrný počet členů domácnosti podle typu domácnosti a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-105. Obydlené domy s byty podle druhu domu a počtu bytů, průměrné stáří domů podle krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-106. Obydlené byty podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění a způsobu odvádění odpadních vod podle krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-107. Průměrný počet bydlících osob a průměrná velikost obydlených bytů podle krajů k 26. 3. 2021 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.