Srovnání krajů v České republice - 2022


26. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Metodické vysvětlivky PDF
26-101. Obyvatelstvo podle věku, pohlaví a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-102. Obyvatelstvo podle rodinného stavu / registrovaného partnerství, pohlaví a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-103. Obyvatelstvo podle státního občanství a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-104. Obyvatelstvo podle národnosti a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-105. Obyvatelstvo podle náboženské víry a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-106. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání, pohlaví a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-107. Domovní a bytový fond podle krajů k 26. 3. 2021 Excel

Zveřejněno dne: 17.01.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.