Srovnání krajů v České republice - 2023


26. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Metodické vysvětlivky PDF
26-101. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-102. Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání, vybraných odvětví ekonomické činnosti a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-103. Základní ukazatele dojížďky do zaměstnání a do školy podle krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-104. Hospodařící domácnosti a průměrný počet členů domácnosti podle typu domácnosti a krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-105. Obydlené domy s byty podle druhu domu a počtu bytů, průměrné stáří domů podle krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-106. Obydlené byty podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění a způsobu odvádění odpadních vod podle krajů k 26. 3. 2021 Excel
26-107. Průměrný počet bydlících osob a průměrná velikost obydlených bytů podle krajů k 26. 3. 2021 Excel

Zveřejněno dne: 18.01.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.