Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2018


26. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Metodické vysvětlivky PDF
26-1. Vybrané údaje o městských částech hlavního města Prahy k 31. 12. 2017 Excel
26-2. Obyvatelstvo hlavního města Prahy podle pohlaví, věku a městských částí k 31. 12. 2017 Excel
26-3. Pohyb obyvatelstva v hlavním městě Praze podle městských částí v roce 2017 Excel
26-4. Přistěhovalí v hlavním městě Praze podle věku a městských částí v roce 2017 Excel
26-5. Vystěhovalí v hlavním městě Praze podle věku a městských částí v roce 2017 Excel
26-6. Vybavení městských částí vybranými druhy zařízení v hlavním městě Praze k 31. 12. 2017 Excel
26-7. Ekonomické subjekty se sídlem na území městských částí hlavního města Prahy k 31. 12. 2017 Excel
26-8. Ekonomické subjekty v hlavním městě Praze podle městských částí k 31. 12. 2017 Excel
26-9. Dokončené byty v hlavním městě Praze podle městských částí Excel
26-10. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze podle kategorie a městských částí k 31. 12. 2017 Excel
26-11. Školy v hlavním městě Praze podle typu a podle městských částí v roce 2017 Excel
26-12. Rozloha a počet obyvatel v hlavním městě Praze podle správních obvodů a městských částí k 31. 12. 2017 Excel
26-13. Využití půdy v hlavním městě Praze podle katastrálních území k 31. 12. 2017 Excel
26-14. Důvody zásahů hasičských záchranných sborů v hlavní městě Praze podle městských částí v roce 2016 Excel
26-15. Přehled o hospodaření hl. m. Prahy za rok 2016 (úhrn za vl. hlavní město a městské části) Excel
26-16. Přehled o hospodaření hlavního města Prahy za rok 2016 (vlastní hlavní město) Excel
26-17. Přehled o hospodaření hlavního města Prahy za rok 2016 (městské části) Excel
26-18. Přehled čerpání výdajů hlavního města Prahy (včetně městských částí) podle kapitol v roce 2016 Excel
26-19. Výdaje vlastního hlavního města a městských částí podle kapitol v roce 2016 Excel
26-20. Hospodaření městských částí hlavního města Prahy v roce 2016 (bez financování) Excel
26-21. Stěhování mezi správními obvody (SO) hlavního města Prahy v roce 2016 Excel
26-22. Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce v hlavním městě Praze podle městských částí k 31. 12. 2016 Excel
26-101. Základní údaje podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností ČR k 31. 12. 2017 Excel
26-102. Základní údaje podle krajů a správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ČR k 31. 12. 2017 Excel
26-103. Základní údaje podle obcí ČR k 31. 12. 2017 Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.