Statistická ročenka České republiky - 2019


25. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodika Word PDF
25-1. Vybraná zdravotnická zařízení (stav k 31. 12.) Excel
25-2. Lůžková péče v nemocnicích Excel
25-3. Lůžková péče v nemocnicích podle oddělení Excel
25-4. Lůžková péče v odborných léčebných ústavech Excel
25-5. Lázeňské léčebny Excel
25-6. Ambulantní péče podle vybraných odborností Excel
25-7. Ambulantní péče podle diagnóz Excel
25-8. Vybrané infekční nemoci povinně hlášené Excel
25-9. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – základní ukazatele Excel
25-10. Smrtelné pracovní úrazy a nemoci z povolání Excel
25-11. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle činností v roce 2018 Excel
25-12. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví a příčin v roce 2018 Excel
25-13. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví Excel
25-14. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkových skupin v roce 2018 Excel
25-15. Výdaje na zdravotnictví podle zdroje financování a druhu poskytnuté péče Excel
25-16. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle diagnóz Excel
25-17. Výdaje zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce veřejného zdravotního pojištění podle pohlaví a věkových skupin Excel
25-18. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle vybraných diagnóz, pohlaví a věkových skupin v roce 2017 Excel
25-19. Výdaje zdravotních pojišťoven a domácností na léky Excel
25-20. Výdaje domácností na zdravotní péči Excel
25-21. Osoby se zdravotním postižením v roce 2018 Excel
25-22. Osoby se zdravotním postižením podle oblastí postižení v roce 2018 Excel
25-23. Využívání pomoci jiné osoby a kompenzačních pomůcek osobami se zdravotním postižením v roce 2018 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.