Statistická ročenka České republiky - 2016


25. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Metodika Word PDF
25-1. Výdaje na dávky sociálního zabezpečení obyvatelstva Excel
25-2. Výdaje na dávky důchodového pojištění podle druhu důchodu Excel
25-3. Příjemci důchodů podle druhu důchodu a pohlaví (stav k 31. 12.) Excel
25-4. Průměrná měsíční výše sólo vyplacených důchodů za prosinec daného roku Excel
25-5. Příjemci důchodů podle měsíční výše vyplacených důchodů k 31. 12. 2015 Excel
25-6. Nově přiznané důchody – základní ukazatele podle druhu důchodu Excel
25-7. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných Excel
25-8. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle druhů dávek a skupin osob Excel
25-9. Průměrný měsíční počet případů výplaty dávek nemocenského pojištění podle druhů dávek a pohlaví Excel
25-10. Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Excel
25-11. Dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči Excel
25-12. Dávky pro osoby se zdravotním postižením Excel
25-13. Dávky podpory v nezaměstnanosti Excel
25-14. Vybraná pobytová zařízení sociálních služeb (stav k 31. 12.) Excel
25-15. Vybrané údaje o poskytnutých sociálních službách Excel
25-16. Výdaje na sociální ochranu podle základního systému ESSPROS Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.