Statistická ročenka České republiky - 2015


25. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Metodika Word PDF
25-1. Sociální příjmy obyvatelstva Excel
25-2. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných Excel
25-3. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle skupin osob Excel
25-4. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle skupin osob a druhů dávek Excel
25-5. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle druhů dávek a krajů v roce 2014 Excel
25-6. Vyplacené důchody a dávky důchodového pojištění Excel
25-7. Průměrná měsíční výše důchodu (stav k 31. 12.) Excel
25-8. Počet nově přiznaných důchodů Excel
25-9. Průměrná měsíční výše nově přiznaných důchodů Excel
25-10. Příjemci dávek důchodového pojištění k 31. 12. 2014 Excel
25-11. Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Excel
25-12. Vybraná pobytová zařízení sociálních služeb k 31. 12. 2014 Excel
25-13. Pečovatelská služba Excel
25-14. Výdaje územních samospráv na sociální péči Excel
25-15. Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním a příspěvek na péči Excel
25-16. Výdaje na sociální ochranu podle základního systému ESSPROS Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.