Statistická ročenka České republiky

 

Úvod

Statistická ročenka České republiky podává souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU a porovnáním jednotlivých krajů a oblastí ČR platných od 1. 1. 2000.

Reprodukce výňatků z této publikace lze pořizovat, pokud je uveden jejich zdroj, s výjimkou reprodukce pro komerční účely. Citace mohou být zveřejněny jen s uvedením zdroje – Statistická ročenka České republiky – a původu statistických dat v ní otištěných.

Statistická ročenka České republiky 2005 vychází jako knižní publikace a na CD-ROM. Na webových stránkách ČSÚ, na adrese www.czso.cz, je v době jejího vydání umístěn výběr z publikace a po třech měsících její kompletní znění. Knižní vydání a distribuci zajišťuje NAKLADATELSTVÍ SCIENTIA spol. s r.o. Ročenku v elektronické podobě je možné objednat a zakoupit v oddělení informačního servisu Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, Praha 10.

ČSÚ vítá všechny připomínky a náměty k obsahu publikace, které využije při koncipování statistické ročenky v příštím roce. Podněty lze posílat písemně na adresu ČSÚ či e-mail masat@gw.czso.cz nebo salusova@gw.czso.cz nebo telefonicky na odbor makroekonomických analýz a analytických metod 274 052 341 nebo 274 052 890.