Sčítání lidu, domů a bytů - Pramenné dílo - 2011


KARTOGRAMY
Průměrný věk obyvatel, SLDB 2011 PDF
Index ekonomického zatížení, SLDB 2011 PDF
Úhrnná plodnost v letech 2008-2012 PDF
Generační plodnost, SLDB 2011 PDF
Naděje dožití při narození mužů v letech 2008-2012 PDF
Naděje dožití při narození žen v letech 2008-2012 PDF
Obvykle a trvale bydlící obyvatelstvo, SLDB 2011 PDF
Podíl cizinců na obyvatelstvu, SLDB 2011 PDF
Hustota zalidnění, SLDB 2011 PDF
Změna počtu obyvatel podle sčítání 2001 a 2011 PDF
Podíl narozených v obci bydliště z obyvatel celkem, SLDB 2011 PDF
Podíl narozených v zahraničí z obyvatel celkem, SLDB 2011 PDF
Úroveň vzdělanosti za obyvatelstvo ve věku 25 let a více, SLDB 2011 PDF
Věřící obyvatelstvo hlásící se k církvi, SLDB 2011 PDF
Podíl zaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 25 let a více, SLDB 2011 PDF
Míra nezaměstnanosti, SLDB 2011 PDF
Úplné rodiny se závislými dětmi, SLDB 2011 PDF
Neúplné rodiny se závislými dětmi, SLDB 2011 PDF
Domácnosti jednotlivců, SLDB 2011 PDF
Obydlenost bytového fondu, SLDB 2011 PDF
Obydlené byty v domech s obdobím výstavby 2001-2011, SLDB 2011 PDF
Obydlené byty podle velikosti obytné plochy, SLDB 2011 PDF

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.