Sčítání lidu, domů a bytů - Pramenné dílo - 2011


PŘÍLOHY
Příloha č. 1 Zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 201 PDF
Příloha č. 2 Vyhláška č. 279/2010 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 PDF
Příloha č. 3 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES), č. 763/2008, o sčítání lidu, domů a bytů PDF
Příloha č. 4 Bibliografie sčítání lidu, domů a bytů 1921 – 2011 PDF
Příloha č. 5 Vzor publikačních tabulek pro výsledky sčítání za jednotlivé obce PDF
Příloha č. 6 Sčítací formuláře a vysvětlivky PDF
Domovní list
Bytový list
Sčítací list osob
Vysvětlivky k formulářům

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.