Sčítání lidu, domů a bytů - Pramenné dílo - 2011


Domy a byty
Tab. 53 Domy a byty podle velikostních skupin obcí a podle hlavních charakteristik Excel PDF
Tab. 54 Domovní a bytový fond podle druhu domu a období výstavby nebo rekonstrukce domu Excel PDF
Tab. 55 Obydlené domy s byty podle období výstavby nebo rekonstrukce a podle druhu domu, počtu bytů, technického vybavení, počtu nadzemních podlaží, materiálu nosných zdí a vlastníka domu Excel PDF
Tab. 56 Neobydlené domy s byty podle důvodu neobydlenosti a podle druhu domu a počtu bytů Excel PDF
Tab. 57 Základní charakteristiky obvykle obydlených bytů Excel PDF
Tab. 58 Obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu a podle technického vybavení bytu Excel PDF
Tab. 59 Obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu, podle typu a velikosti bytu a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 60 Obydlené byty podle plochy bytu, počtu obytných místností, počtu hospodařících domácností a bydlících osob, podle typu a velikosti bytu a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 61 Obydlené byty podle druhu domu, právního důvodu užívání bytu a podle úrovňových ukazatelů bydlení Excel PDF
Tab. 62 Obydlené byty podle velikosti bytu a podle druhu domu a obytné plochy Excel PDF
Tab. 63 Obydlené byty podle počtu hospodařících domácností a bydlících osob a podle počtu osob na obytnou místnost a druhu domu Excel PDF
Tab. 64 Obydlené byty podle velikosti bytu, plochy bytu, počtu obytných místností, bydlících osob a podle složení bytové domácnosti Excel PDF
Tab. 65 Obydlené byty podle typu bytu, právního důvodu užívání a podle složení bytové a hospodařící domácnosti a počtu osob v bytě Excel PDF
Tab. 66 Obydlené byty podle počtu osob na obytnou místnost 8 m² a více, počtu bydlících osob a podle složení bytové domácnosti a počtu osob v bytě a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 67 Ukazatele úrovně bydlení a bytového fondu podle období výstavby nebo rekonstrukce domu a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 68 Obvykle obydlené byty podle počtu hospodařících domácností a bydlících osob a podle druhu domu a počtu obytných místností s podlahovou plochou 8 m2 a více Excel PDF
Tab. 69 Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti a podle druhu domu, podle vlastníka domu a podle obydlenosti domu Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.