Sčítání lidu, domů a bytů - Pramenné dílo - 2011


Domácnosti
Tab. 41 Složení domácností podle velikostních skupin obcí a podle hlavních charakteristik Excel PDF
Tab. 42 Hospodařící domácnosti podle počtu členů a podle typu hospodařící domácnosti a způsobu bydlení Excel PDF
Tab. 43 Hospodařící domácnosti podle počtu členů a podle složení a typu hospodařící domácnosti a počtu ekonomicky aktivních osob Excel PDF
Tab. 44 Hospodařící domácnosti bydlící v bytech podle typu hospodařící domácnosti a počtu závislých dětí, podle typu bytu, právního důvodu užívání, velikosti bytu, obytné plochy, období výstavby domu a podle počtu hospodařících domácností v bytě Excel PDF
Tab. 45 Hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou podle typu hospodařící domácnosti a počtu členů a podle pohlaví a věku osoby v čele hospodařící domácnosti Excel PDF
Tab. 46 Hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou podle počtu závislých dětí a podle ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání osoby v čele hospodařící domácnosti a typu hospodařící domácnosti Excel PDF
Tab. 47 Hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou podle počtu závislých dětí a podle národnosti osoby v čele hospodařící domácnosti a typu hospodařící domácnosti Excel PDF
Tab. 48 Hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou - manželské páry, faktická manželství a neúplné rodiny podle typu hospodařící domácnosti a podle počtu závislých dětí a věku partnerů resp. osoby v čele neúplné rodiny Excel PDF
Tab. 49 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání manžela (druha) a podle počtu závislých dětí, ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání manželky (družky) Excel PDF
Tab. 50 Hospodařící domácnosti tvořené 1 neúplnou rodinou podle pohlaví a rodinného stavu osoby v čele hospodařící domácnosti a podle počtu závislých dětí a věku osoby v čele hospodařící domácnosti Excel PDF
Tab. 51 Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - faktická manželství podle věku a podle pohlaví, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
Tab. 52 Ženy v hospodařících domácnostech tvořených 1 rodinou podle postavení v domácnosti, počtu závislých dětí a podle ekonomické aktivity a věku Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.