Sčítání lidu, domů a bytů - Pramenné dílo - 2011


Obyvatelstvo
Tab. 1 Hlavní ukazatele z výsledků sčítání lidu, domů a bytů Excel PDF
Tab. 2 Obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí a podle hlavních charakteristik Excel PDF
Tab. 3 Obyvatelstvo podle dokončeného věku, roku narození a pohlaví Excel PDF
Tab. 4 Obyvatelstvo podle rodinného stavu a podle pohlaví a věku Excel PDF
Tab. 5 Obyvatelstvo podle věku a podle státního občanství Excel PDF
Tab. 6 Obyvatelstvo podle národnosti a podle mateřského jazyka a pohlaví Excel PDF
Tab. 7 Obyvatelstvo podle národnosti a podle věku, státního občanství a nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
Tab. 8 Obyvatelstvo podle věku a podle pohlaví a místa bydliště v době narození Excel PDF
Tab. 9 Obyvatelstvo podle věku a podle bydliště jeden rok před sčítáním Excel PDF
Tab. 10 Obyvatelstvo podle věku a podle pohlaví a náboženské víry Excel PDF
Tab. 11 Obyvatelstvo podle náboženské víry a podle pohlaví a národnosti Excel PDF
Tab. 12 Obyvatelstvo 15leté a starší podle náboženské víry a podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
Tab. 13 Obyvatelstvo 15leté a starší podle věku a podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
Tab. 14 Obyvatelstvo 15leté a starší s vyšším než základním vzděláním podle věku a podle pohlaví a oboru vzdělání Excel PDF
Tab. 15 Obyvatelstvo podle kraje trvalého a obvyklého pobytu Excel PDF
Tab. 16 Cizinci podle velikostních skupin obcí a krajů Excel PDF
Tab. 17 Cizinci podle státního občanství, druhu pobytu a podle pohlaví, věku, nejvyššího ukončeného vzdělání a ekonomické aktivity Excel PDF
Tab. 18 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a podle pohlaví a věku Excel PDF
Tab. 19 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle postavení v zaměstnání a podle pohlaví a věku Excel PDF
Tab. 20 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle postavení v zaměstnání a podle nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
Tab. 21 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle věku a podle pohlaví a odvětví ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 22 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání a podle pohlaví, hlavních tříd zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 23 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle věku a podle hlavních tříd a vybraných tříd zaměstnání Excel PDF
Tab. 24 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle nejvyššího ukončeného vzdělání a podle hlavních tříd a vybraných tříd zaměstnání Excel PDF
Tab. 25 Podnikatelé podle věku a podle nejvyššího ukončeného vzdělání a odvětví ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 26 Zaměstnaní podle nejvyššího ukončeného vzdělání a podle odvětví ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 27 Důchodci podle věku a podle pohlaví, ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti a hlavních tříd zaměstnání Excel PDF
Tab. 28 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu všech živě narozených dětí a podle věku a rodinného stavu Excel PDF
Tab. 29 Ženy vdané, rozvedené, ovdovělé a s nezjištěným rodinným stavem ve věku 15 a více let podle počtu všech živě narozených dětí ze současného (posledního) manželství a podle věku a rodinného stavu Excel PDF
Tab. 30 Vyjíždějící do zaměstnání a do škol podle velikostních skupin obcí a krajů Excel PDF
Tab. 31 Vyjíždějící do zaměstnání a školy mimo obec podle pohlaví, věku a podle kraje vyjížďky Excel PDF
Tab. 32 Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec podle odvětví ekonomické činnosti, frekvence vyjížďky a času stráveného vyjížďkou a podle kraje vyjížďky Excel PDF
Tab. 33 Dojíždějící do zaměstnání mimo obec podle odvětví ekonomické činnosti, frekvence dojížďky, času stráveného dojížďkou a podle kraje dojížďky Excel PDF
Tab. 34 Vyjíždějící do zaměstnání a školy mimo obec (v rámci ČR) podle frekvence vyjížďky a podle pohlaví a kraje vyjížďky Excel PDF
Tab. 35 Vyjíždějící a dojíždějící do zaměstnání a školy mimo obec (v rámci ČR) podle dopravních prostředků a podle kraje vyjížďky a dojížďky Excel PDF
Tab. 36 Bilance dojížďky - vyjížďky do zaměstnání za kraje a vybraná města Excel PDF
Tab. 37 Bilance mezikrajské dojížďky - vyjížďky do zaměstnání a školy Excel PDF
Tab. 38 Největší proudy meziobecní vyjížďky (nad 1200 vyjíždějících) Excel PDF
Tab. 39 Největší centra dojížďky do zaměstnání Excel PDF
Tab. 40 Počet občanů, kteří se k 26. 3. 2011 dožili 100 a více let Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.