Sčítání lidu, domů a bytů - Pramenné dílo - 2011


HISTORIE A SOUČASNOST SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
1. Z HISTORIE SOUPISŮ OBYVATEL A SČÍTÁNÍ LIDU Word PDF
1.1 Nejstarší známé soupisy obyvatel na našem území
1.2 Tereziánské konskripce
1.3 Počátek moderních sčítání lidu
1.4 Sčítání lidu v letech 1869 až 1910
1.5 Sčítání lidu, domů a bytů po vzniku Československa
1.6 Kontinuita sčítání lidu 1921 – 2011
2. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Word PDF
2.1 Právní úprava sčítání
2.2 Mezinárodní souvislosti
2.3 Příprava a provedení sčítání
2.4 Elektronické sčítací formuláře
2.5 Využití administrativních zdrojů dat
2.6 Zpracování dat a diseminace výstupů
2.7 Hodnocení kvality
2.8 Rozpočet sčítání

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.