Statistická ročenka České republiky - 2016


24. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodika Word PDF
24-1. Vybraná zdravotnická zařízení (stav k 31. 12.) Excel
24-2. Lůžková péče v nemocnicích Excel
24-3. Lůžková péče v nemocnicích podle oddělení Excel
24-4. Lůžková péče v odborných léčebných ústavech Excel
24-5. Lázeňské léčebny Excel
24-6. Lázeňská péče pro dospělé, dorost a děti v roce 2015 Excel
24-7. Pacienti přijatí do ústavní péče lázeňských léčeben podle onemocnění v roce 2015 Excel
24-8. Vybrané infekční nemoci povinně hlášené Excel
24-9. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – základní ukazatele Excel
24-10. Smrtelné pracovní úrazy a nemoci z povolání Excel
24-11. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví Excel
24-12. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkových skupin v roce 2015 Excel
24-13. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle příčin Excel
24-14. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví a příčin v roce 2015 Excel
24-15. Výdaje na zdravotnictví podle zdroje financování a typu poskytovatele Excel
24-16. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle diagnóz Excel
24-17. Výdaje zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce veřejného zdravotního pojištění podle pohlaví a věkových skupin Excel
24-18. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle vybraných diagnóz, pohlaví a věkových skupin v roce 2014 Excel
24-19. Aktiva a pasiva zdravotních pojišťoven Excel
24-20. Výdaje domácností na zdravotní péči Excel
24-21. Výdaje pacientů na regulační poplatky Excel
24-22. Charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a věkových skupin v roce 2014 Excel
24-23. Výskyt vybraných zdravotních problémů podle pohlaví a věkových skupin v roce 2014 Excel
24-24. Index tělesné hmotnosti, konzumace ovoce a zeleniny a fyzická aktivita podle pohlaví a věkových skupin v roce 2014 Excel
24-25. Kuřáci tabákových výrobků a konzumace alkoholu podle pohlaví a věkových skupin v roce 2014 Excel
24-26. Využívání preventivní péče podle pohlaví a věkových skupin v roce 2014 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.