Statistická ročenka České republiky - 2017


25. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodika Word PDF
25-1. Vybraná zdravotnická zařízení (stav k 31. 12.) Excel
25-2. Lůžková péče v nemocnicích Excel
25-3. Lůžková péče v nemocnicích podle oddělení Excel
25-4. Lůžková péče v odborných léčebných ústavech Excel
25-5. Lázeňské léčebny Excel
25-6. Lázeňská péče pro dospělé, dorost a děti v roce 2016 Excel
25-7. Pacienti přijatí do ústavní péče lázeňských léčeben podle onemocnění v roce 2016 Excel
25-8. Vybrané infekční nemoci povinně hlášené Excel
25-9. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle činností Excel
25-10. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – základní ukazatele Excel
25-11. Smrtelné pracovní úrazy a nemoci z povolání Excel
25-12. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví Excel
25-13. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkových skupin v roce 2016 Excel
25-14. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví a příčin v roce 2016 Excel
25-15. Výdaje na zdravotnictví podle zdroje financování a typu poskytovatele Excel
25-16. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle diagnóz Excel
25-17. Výdaje zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce veřejného zdravotního pojištění podle pohlaví a věkových skupin Excel
25-18. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle vybraných diagnóz, pohlaví a věkových skupin v roce 2015 Excel
25-19. Aktiva a pasiva zdravotních pojišťoven Excel
25-20. Výdaje zdravotních pojišťoven a domácností na léky Excel
25-21. Výdaje domácností na zdravotní péči Excel
25-22. Výdaje pacientů na regulační poplatky Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.