Srovnání krajů v České republice - 2016


24. KRIMINALITA, NEHODY
Metodické vysvětlivky PDF
24-101. Trestné činy podle krajů v roce 2015 Excel
24-102. Stíhané, vyšetřované osoby podle krajů v roce 2015 Excel
24-103. Dopravní nehody podle krajů v roce 2015 Excel
24-104. Dopravní nehody podle hlavních příčin, zavinění a krajů v roce 2015 Excel
24-105. Dopravní nehody s následky na životě nebo zdraví do 30 dnů po nehodě podle krajů v roce 2015 Excel
24-106. Dopravní nehody podle druhu komunikace, místa nehody a krajů v roce 2015 Excel
24-107. Požáry podle krajů v roce 2015 Excel
24-108. Zásahy jednotek požární ochrany (JPO) podle krajů v roce 2015 Excel
24-109. Zásahy jednotek požární ochrany (JPO) při živelních pohromách podle krajů v roce 2015 Excel

Zveřejněno dne: 16.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.