Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2022


24. KRIMINALITA, NEHODY
Metodické vysvětlivky PDF
24-1. Vybrané údaje o kriminalitě, dopravních nehodách a požárech Excel
24-2. Kriminalita v hl. m. Praze v roce 2021 Excel
24-3. Dopravní nehody v hl. m. Praze Excel
24-4. Dopravní nehody s následky na životě nebo zdraví do 30 dnů po nehodě v hl. m. Praze v roce 2021 Excel
24-5. Požáry podle odvětví vzniku v hl. m. Praze Excel
24-6. Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku v hl. m. Praze Excel
24-7. Požáry v hl. m. Praze podle správních obvodů v roce 2021 Excel
24-8. Důvody zásahů hasičských záchranných sborů v hl. m. Praze podle správních obvodů v roce 2021 Excel
24-101. Kriminalita podle krajů v roce 2021 Excel
24-102. Stíhané, vyšetřované osoby podle krajů v roce 2021 Excel
24-103. Dopravní nehody podle krajů v roce 2021 Excel
24-104. Dopravní nehody podle hlavních příčin, zavinění a krajů v roce 2021 Excel
24-105. Dopravní nehody s následky na životě nebo zdraví do 30 dnů po nehodě podle krajů v roce 2021 Excel
24-106. Dopravní nehody podle druhu komunikace, místa nehody a krajů v roce 2021 Excel
24-107. Řidiči, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení podle krajů k 31. 12. 2021 Excel
24-108. Požáry podle krajů v roce 2021 Excel
24-109. Mimořádné události se zásahy jednotek požární ochrany podle krajů v roce 2021 Excel
24-110. Zásahy jednotek požární ochrany při živelních pohromách podle krajů v roce 2021 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.