Statistická ročenka Pardubického kraje - 2020


24. KRIMINALITA, NEHODY
Metodické vysvětlivky PDF
24-1. Vybrané údaje o kriminalitě, dopravních nehodách a požárech Excel
24-2. Kriminalita podle okresů v roce 2019 Excel
24-3. Dopravní nehody podle okresů v roce 2019 Excel
24-4. Dopravní nehody podle hlavních příčin, zavinění a okresů v roce 2019 Excel
24-5. Dopravní nehody s následky na životě nebo zdraví do 30 dnů po nehodě podle okresů v roce 2019 Excel
24-6. Požáry podle odvětví vzniku Excel
24-7. Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku Excel
24-8. Požáry podle okresů v roce 2019 Excel
24-9. Mimořádné události se zásahy jednotek požární ochrany (JPO) podle okresů v roce 2019 Excel
24-101. Kriminalita podle krajů v roce 2019 Excel
24-102. Stíhané, vyšetřované osoby podle krajů v roce 2019 Excel
24-103. Dopravní nehody podle krajů v roce 2019 Excel
24-104. Dopravní nehody podle hlavních příčin, zavinění a krajů v roce 2019 Excel
24-105. Dopravní nehody s následky na životě nebo zdraví do 30 dnů po nehodě podle krajů v roce 2019 Excel
24-106. Dopravní nehody podle druhu komunikace, místa nehody a krajů v roce 2019 Excel
24-107. Řidiči, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení podle krajů k 31. 12. 2019 Excel
24-108. Požáry podle krajů v roce 2019 Excel
24-109. Mimořádné události se zásahy jednotek požární ochrany (JPO) podle krajů v roce 2019 Excel
24-110. Zásahy jednotek požární ochrany (JPO) při živelních pohromách podle krajů v roce 2019 Excel

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.