Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů - Středočeský kraj - 2011


OKRES BENEŠOV
Tab. 714 Vyjíždějící do zaměstnání a do školy podle pohlaví, věku a podle obce vyjížďky a obce dojížďky Excel PDF
Tab. 715 Vyjíždějící do zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti, frekvence vyjížďky a času stráveného vyjížďkou a podle obce vyjížďky a obce dojížďky Excel PDF
Tab. 716 Dojíždějící do zaměstnání a do školy podle pohlaví, věku a podle obce dojížďky a obce vyjížďky Excel PDF
Tab. 717 Dojíždějící do zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti, frekvence dojížďky a času stráveného dojížďkou a podle obce dojížďky a obce vyjížďky Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.