Statistická ročenka České republiky - 2016


23. VZDĚLÁVÁNÍ
Metodika Word PDF
23-1. Mateřské školy Excel
23-2. Přípravné třídy základních škol a přípravný stupeň základních škol speciálních Excel
23-3. Základní školy Excel
23-4. Základní školy – žáci Excel
23-5. Střední školy Excel
23-6. Střední školy – žáci Excel
23-7. Střední vzdělávání s výučním listem Excel
23-8. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – odborné Excel
23-9. Střední vzdělávání s výučním listem – žáci podle skupin oborů vzdělání Excel
23-10. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou odborné – žáci podle skupin oborů vzdělání Excel
23-11. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – všeobecné Excel
23-12. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou všeobecné – žáci podle úrovně vzdělávání, denní studium Excel
23-13. Nástavbové studium Excel
23-14. Nástavbové studium – žáci podle skupin oborů vzdělání Excel
23-15. Konzervatoře Excel
23-16. Konzervatoře – žáci a absolventi podle skupin oborů vzdělávání Excel
23-17. Vyšší odborné školy Excel
23-18. Vyšší odborné školy – studenti podle skupin oborů vzdělání Excel
23-19. Vysoké školy Excel
23-20. Vysoké školy veřejné – studenti Excel
23-21. Vysoké školy soukromé – studenti Excel
23-22. Vysoké školy veřejné a soukromé – studenti podle skupin studijních programů Excel
23-23. Vysoké školy veřejné Excel
23-24. Vysoké školy veřejné – studenti a absolventi bakalářského studia Excel
23-25. Vysoké školy veřejné – studenti a absolventi magisterského studia Excel
23-26. Vysoké školy veřejné – studenti a absolventi doktorského studia Excel
23-27. Vysoké školy veřejné – uchazeči o studium od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015, podle instituce Excel
23-28. Vysoké školy soukromé – uchazeči o studium od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015, podle instituce Excel
23-29. Vysoké školy veřejné a státní – studenti podle instituce Excel
23-30. Vysoké školy veřejné a státní – absolventi podle instituce Excel
23-31. Vysoké školy soukromé – studenti podle instituce Excel
23-32. Vysoké školy soukromé – absolventi podle instituce Excel
23-33. Veřejné výdaje na školství Excel
23-34. Průměrná měsíční mzda učitelů / akademických pracovníků Excel
23-35. Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání a věkových skupin Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.