Statistická ročenka České republiky - 2015


23. VZDĚLÁVÁNÍ
Metodika Word PDF
23-1. Mateřské školy Excel
23-2. Přípravné třídy základních škol a přípravný stupeň základních škol speciálních Excel
23-3. Základní školy Excel
23-4. Žáci a učitelé základních škol podle stupně a ročníků Excel
23-5. Střední školy Excel
23-6. Žáci středních škol podle druhu vzdělávání Excel
23-7. Střední vzdělávání s výučním listem Excel
23-8. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – odborné Excel
23-9. Žáci středního vzdělávání s výučním listem podle skupin oborů – denní forma vzdělávání Excel
23-10. Žáci středního vzdělávání s maturitní zkouškou (odborné) podle skupin oborů – denní forma vzdělávání Excel
23-11. Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – všeobecné Excel
23-12. Žáci středního vzdělávání s maturitní zkouškou – všeobecné vzdělávání, denní forma Excel
23-13. Nástavbové studium Excel
23-14. Žáci nástavbového studia podle skupin oborů – denní forma vzdělávání Excel
23-15. Konzervatoře Excel
23-16. Žáci a absolventi konzervatoří podle oborů vzdělávání Excel
23-17. Vyšší odborné školy Excel
23-18. Studenti vyšších odborných škol podle skupin oborů Excel
23-19. Veřejné a soukromé vysoké školy Excel
23-20. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle skupin studijních programů Excel
23-21. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle občanství, formy a typu studijního programu Excel
23-22. Vysoké školy ministerstev obrany a vnitra Excel
23-23. Veřejné vysoké školy Excel
23-24. Studenti a absolventi bakalářského studia na veřejných vysokých školách Excel
23-25. Studenti a absolventi magisterského studia na veřejných vysokých školách Excel
23-26. Studenti a absolventi doktorského studia na veřejných vysokých školách Excel
23-27. Uchazeči o studium na veřejných a soukromých vysokých školách Excel
23-28. Studenti veřejných vysokých škol Excel
23-29. Studenti soukromých vysokých škol Excel
23-30. Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol Excel
23-31. Veřejné výdaje na vzdělávání Excel
23-32. Průměrná měsíční mzda učitelů / akademických pracovníků Excel
23-33. Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání a věkových skupin Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.