Statistická ročenka České republiky - 2019


23. VĚDA, VÝZKUM A INOVACE
Metodika Word PDF
23-1. Specialisté v oblasti vědy a techniky – počty Excel
23-2. Specialisté v oblasti vědy a techniky – průměrná hrubá měsíční mzda Excel
23-3. Přírodovědné a technické obory vzdělání na vysokých školách Excel
23-4. Studenti a absolventi přírodovědných oborů vzdělání na vysokých školách Excel
23-5. Studenti a absolventi technických oborů vzdělání na vysokých školách Excel
23-6. Výzkum a vývoj – základní ukazatele Excel
23-7. Zaměstnanci výzkumu a vývoje Excel
23-8. Výdaje na výzkum a vývoj podle zdrojů financování Excel
23-9. Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru Excel
23-10. Výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru Excel
23-11. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje podle poskytovatelů a příjemců Excel
23-12. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje podle typu výdajů Excel
23-13. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje podle socio-ekonomických cílů Excel
23-14. Přímá veřejná podpora všeobecného a neorientovaného výzkumu Excel
23-15. Přímá a nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v soukromých podnicích Excel
23-16. Inovující podniky podle typu inovace Excel
23-17. Náklady a tržby u produktových a procesních inovací v podnicích Excel
23-18. Patenty udělené v České republice Excel
23-19. Patentové licence Excel
23-20. Zahraniční obchod s high-tech zbožím Excel
23-21. Zahraniční obchod s technologickými službami Excel
23-22. High-tech odvětví zpracovatelského průmyslu – základní ukazatele Excel
23-23. High-tech odvětví služeb – základní ukazatele Excel
23-24. Zpracovatelský průmysl podle technologické náročnosti – základní ukazatele Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.