Statistická ročenka Kraje Vysočina - 2022


23. KULTURA, SPORT
Metodické vysvětlivky PDF
23-1. Vybrané údaje o kultuře Excel
23-2. Vybrané údaje o sportu Excel
23-3. Členská základna České unie sportu podle pohlaví, věku a sportovních odvětví k 31. 12. 2021 Excel
23-4. Členská základna České unie sportu podle pohlaví, věku a okresů k 31. 12. 2021 Excel
23-101. Veřejné knihovny podle krajů v roce 2021 Excel
23-102. Muzea, galerie (muzea výtvarných umění) a památníky podle krajů v roce 2021 Excel
23-103. Památkové objekty s kulturním využitím podle krajů v roce 2021 Excel
23-104. Členská základna České unie sportu podle pohlaví, věku a krajů k 31. 12. 2021 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.