Statistická ročenka České republiky - 2017


23. VĚDA, VÝZKUM A INOVACE
Metodika Word PDF
23-1. Osoby s terciárním vzděláním podle pohlaví a věku Excel
23-2. Osoby s terciárním vzděláním podle úrovně a oboru dosaženého vzdělání Excel
23-3. Specialisté ve vědě a technice – počty Excel
23-4. Specialisté ve vědě a technice – průměrná hrubá měsíční mzda Excel
23-5. Přírodovědné a technické obory vzdělání na vysokých školách Excel
23-6. Studenti a absolventi přírodovědných oborů vzdělání na vysokých školách Excel
23-7. Studenti a absolventi technických oborů vzdělání na vysokých školách Excel
23-8. Základní ukazatele výzkumu a vývoje (VaV) Excel
23-9. Zaměstnanci výzkumu a vývoje Excel
23-10. Výdaje na výzkum a vývoj Excel
23-11. Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru Excel
23-12. Výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru podle vědních oblastí Excel
23-13. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje podle poskytovatelů a příjemců Excel
23-14. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje podle socio-ekonomických cílů Excel
23-15. Přímá veřejná podpora všeobecného a neorientovaného výzkumu Excel
23-16. Přímá a nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v soukromých podnicích Excel
23-17. Inovující podniky Excel
23-18. Náklady a tržby u produktových a procesních inovací v podnicích Excel
23-19. Patenty udělené v České republice Excel
23-20. Patentové licence Excel
23-21. Zahraniční obchod s high-tech zbožím Excel
23-22. Zahraniční obchod s technologickými službami Excel
23-23. Základní ukazatele podnikatelských subjektů v high-tech průmyslu Excel
23-24. Základní ukazatele podnikatelských subjektů v high-tech službách Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.