Statistická ročenka České republiky - 2016


22. VĚDA, VÝZKUM A INOVACE
Metodika Word PDF
22-1. Osoby s terciárním vzděláním podle pohlaví a věku Excel
22-2. Osoby s terciárním vzděláním podle úrovně a oboru dosaženého vzdělání Excel
22-3. Specialisté ve vědě a technice – počty Excel
22-4. Specialisté ve vědě a technice – průměrná hrubá měsíční mzda Excel
22-5. Přírodovědné a technické obory vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách Excel
22-6. Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol v oborech přírodních věd, matematiky a informatiky Excel
22-7. Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol v oborech technika, výroba a stavebnictví Excel
22-8. Základní ukazatele výzkumu a vývoje (VaV) Excel
22-9. Zaměstnanci výzkumu a vývoje Excel
22-10. Výdaje na výzkum a vývoj Excel
22-11. Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru Excel
22-12. Výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru podle vědních oblastí Excel
22-13. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje podle poskytovatelů a příjemců Excel
22-14. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje podle socio-ekonomických cílů Excel
22-15. Přímá veřejná podpora všeobecného a neorientovaného výzkumu Excel
22-16. Přímá a nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v soukromých podnicích Excel
22-17. Inovující podniky Excel
22-18. Inovující podniky podle vlastnictví, velikostních skupin a ekonomických činností v období 2012–2014 Excel
22-19. Náklady na produktové a procesní inovace v podnicích Excel
22-20. Náklady na produktové a procesní inovace v podnicích podle vlastnictví, velikostních skupin a ekonomických činností v roce 2014 Excel
22-21. Tržby podniků s produktovou inovací Excel
22-22. Tržby podniků s produktovou inovací podle vlastnictví, velikostních skupin a ekonomických činností v roce 2014 Excel
22-23. Patenty udělené v České republice Excel
22-24. Patentové licence Excel
22-25. Zahraniční obchod s high-tech zbožím Excel
22-26. Zahraniční obchod s technologickými službami Excel
22-27. Základní ukazatele podnikatelských subjektů v high-tech průmyslu Excel
22-28. Základní ukazatele podnikatelských subjektů v high-tech službách Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.