Statistická ročenka hl. m. Prahy - 2014


22. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Metodické vysvětlivky PDF
22-1. Vybrané údaje o sociálních službách v Hlavním městě Praze Excel
22-2. Příjemci důchodů a průměrné výše důchodů v Hlavním městě Praze Excel
22-3. Příjemci důchodů a průměrné výše důchodů podle pohlaví v Hlavním městě Praze Excel
22-4. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v Hlavním městě Praze Excel
22-5. Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Hlavním městě Praze Excel
22-101. Sociální služby poskytované ve vybraných zařízeních podle krajů k 31. 12. 2013 Excel
22-102. Vybrané údaje o poskytnutých sociálních službách podle krajů v roce 2013 Excel
22-103. Domovy pro seniory podle krajů k 31. 12. 2013 Excel
22-104. Příjemci důchodů a průměrné výše důchodů podle krajů v prosinci 2013 Excel
22-105. Příjemci starobního důchodu podle jeho výše, pohlaví a krajů v prosinci 2013 Excel
22-106. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče podle krajů v roce 2013 Excel
22-107. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle krajů v roce 2013 Excel
22-108. Neuspokojení žadatelé o sociální služby podle krajů k 31. 12. 2013 Excel
22-109. Dávky pomoci v hmotné nouzi podle krajů v roce 2013 Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.