Srovnání krajů v České republice - 2021


22. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Metodické vysvětlivky PDF
22-101. Sociální služby poskytované ve vybraných pobytových zařízeních podle krajů k 31. 12. 2020 Excel
22-102. Vybrané údaje o poskytnutých sociálních službách podle krajů v roce 2020 Excel
22-103. Příjemci důchodů podle druhu důchodu a krajů v prosinci 2020 Excel
22-104. Průměrná měsíční výše sólo důchodů podle krajů v prosinci 2020 Excel
22-105. Příjemci starobního důchodu (sólo) podle jeho měsíční výše, pohlaví a krajů v prosinci 2020 Excel
22-106. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče podle krajů v roce 2020 Excel
22-107. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle krajů v roce 2020 Excel
22-108. Neuspokojené žádosti o sociální služby podle krajů k 31. 12. 2020 Excel
22-109. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením podle krajů v roce 2020 Excel
22-110. Příspěvek na péči podle stupně závislosti, věku, pohlaví a krajů v roce 2020 Excel
22-111. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů v prosinci 2020 Excel

Zveřejněno dne: 18.01.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.