Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2016


22. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Metodické vysvětlivky PDF
22-1. Vybrané údaje o sociálních službách Excel
22-2. Příjemci důchodů (stav v prosinci) Excel
22-3. Průměrné výše sólo důchodů podle pohlaví (stav v prosinci) Excel
22-4. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Excel
22-5. Výdaje na dávky nemocenského pojištění Excel
22-6. Sociální služby poskytované ve vybraných pobytových zařízeních podle okresů k 31. 12. 2015 Excel
22-7. Příjemci důchodů podle okresů v prosinci 2015 Excel
22-8. Průměrné výše sólo důchodů podle okresů v prosinci 2015 Excel
22-9. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče podle okresů v roce 2015 Excel
22-101. Sociální služby poskytované ve vybraných pobytových zařízeních podle krajů k 31. 12. 2015 Excel
22-102. Vybrané údaje o poskytnutých sociálních službách podle krajů v roce 2015 Excel
22-103. Příjemci důchodů podle krajů v prosinci 2015 Excel
22-104. Průměrné výše sólo důchodů podle krajů v prosinci 2015 Excel
22-105. Příjemci starobního důchodu podle jeho výše, pohlaví a krajů v prosinci 2015 Excel
22-106. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče podle krajů v roce 2015 Excel
22-107. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle krajů v roce 2015 Excel
22-108. Neuspokojené žádosti o sociální služby podle krajů k 31. 12. 2015 Excel
22-109. Dávky pomoci v hmotné nouzi podle krajů v roce 2015 Excel
22-110. Příspěvek na péči podle krajů v roce 2015 Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.