Statistická ročenka Středočeského kraje - 2018


22. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Metodické vysvětlivky PDF
22-1. Vybrané údaje o sociálních službách Excel
22-2. Příjemci důchodů podle druhu důchodu a pohlaví Excel
22-3. Průměrná měsíční výše sólo důchodů podle pohlaví Excel
22-4. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Excel
22-5. Výdaje na dávky nemocenského pojištění Excel
22-6. Sociální služby poskytované ve vybraných pobytových zařízeních podle okresů k 31. 12. 2017 Excel
22-7. Příjemci důchodů podle druhu důchodu a okresů v prosinci 2017 Excel
22-8. Průměrná měsíční výše sólo důchodů podle okresů v prosinci 2017 Excel
22-9. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče podle okresů v roce 2017 Excel
22-10. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle okresů k 31. 12. 2017 Excel
22-101. Sociální služby poskytované ve vybraných pobytových zařízeních podle krajů k 31. 12. 2017 Excel
22-102. Vybrané údaje o poskytnutých sociálních službách podle krajů v roce 2017 Excel
22-103. Příjemci důchodů podle druhu důchodu a krajů v prosinci 2017 Excel
22-104. Průměrná měsíční výše sólo důchodů podle krajů v prosinci 2017 Excel
22-105. Příjemci starobního důchodu (sólo) podle jeho měsíční výše, pohlaví a krajů v prosinci 2017 Excel
22-106. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče podle krajů v roce 2017 Excel
22-107. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle krajů v roce 2017 Excel
22-108. Neuspokojené žádosti o sociální služby podle krajů k 31. 12. 2017 Excel
22-109. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením podle krajů v roce 2017 Excel
22-110. Příspěvek na péči podle stupně závislosti, věku, pohlaví a krajů v roce 2017 Excel
22-111. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů k 31. 12. 2017 Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.