Statistická ročenka České republiky - 2022


22. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Metodika Word PDF
22-1. Telekomunikační infrastruktura Excel
22-2. Internetová infrastruktura Excel
22-3. ICT odborníci – počty Excel
22-4. ICT odborníci – průměrná hrubá měsíční mzda Excel
22-5. Studenti a absolventi ICT oborů vzdělání na vysokých školách Excel
22-6. Investice do ICT vybavení a softwaru Excel
22-7. Spotřební výdaje domácností za ICT vybavení a služby Excel
22-8. Zahraniční obchod s ICT službami Excel
22-9. Základní ukazatele podnikatelských subjektů odvětví informační ekonomiky Excel
22-10. Podniky s internetem a webovými stránkami v roce 2022 Excel
22-11. Zaměstnanci v podnicích mající v práci přístup na internet Excel
22-12. Podniky využívající online pracovní schůzky v roce 2022 Excel
22-13. Zaměstnanci v podnicích se vzdáleným přístupem k firemním dokumentům v roce 2022 Excel
22-14. Podniky využívající vybraná opatření k zajištění bezpečnosti ICT v roce 2022 Excel
22-15. Zkušenost podniků s vybranými ICT bezpečnostními incidenty v roce 2021 Excel
22-16. Domácnosti s počítačem a internetem Excel
22-17. Domácnosti s počítačem podle typu počítače a typu domácnosti v roce 2022 Excel
22-18. Domácnosti s připojením k internetu podle typu domácnosti Excel
22-19. Osoby používající vybrané informační a komunikační technologie Excel
22-20. Osoby používající mobilní telefon Excel
22-21. Osoby používající internet na mobilním telefonu Excel
22-22. Vybrané aktivity prováděné osobami na internetu Excel
22-23. Osoby používající na internetu sociální sítě Excel
22-24. Osoby používající internetové bankovnictví Excel
22-25. Osoby používající chytrá zařízení připojená k internetu nebo k mobilnímu telefonu Excel
22-26. Osoby nakupující na internetu Excel
22-27. Osoby nakupující na internetu vybrané druhy zboží a služeb v roce 2022 Excel
22-28. Osoby používající internet při kontaktu s veřejnou správou v roce 2022 Excel
22-29. Počítače v základních školách Excel
22-30. Samostatné ordinace lékaře s vybranými informačními technologiemi Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.