Statistická ročenka hl. m. Prahy - 2014


21. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
21-1. Vybrané údaje o zdravotnictví v Hlavním městě Praze Excel
21-2. Nemocnice v Hlavním městě Praze Excel
21-3. Lékaři v nemocnicích (u lůžek) podle oboru činnosti v Hlavním městě Praze (stav k 31.12.) Excel
21-4. Lůžka v nemocnicích v Hlavním městě Praze (stav k 31.12.) Excel
21-5. Zařízení ambulantní péče v Hlavním městě Praze Excel
21-6. Lékaři v Hlavním městě Praze (stav k 31.12.) Excel
21-7. Zařízení lékárenské péče (státní a nestátní) v Hlavním městě Praze Excel
21-8. Odborné léčebné ústavy v Hlavním městě Praze Excel
21-9. Zvláštní dětská zařízení v Hlavním městě Praze Excel
21-10. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Hlavním městě Praze Excel
21-11. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Hlavním městě Praze podle skupin CZ-NACE v roce 2013 Excel
21-101. Vybrané údaje o zdravotnictví podle krajů v roce 2013 Excel
21-102. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2013 Excel
21-103. Lůžka a pracovníci ve zdravotnických zařízeních podle krajů v roce 2013 Excel
21-104. Hospitalizovaní v nemocnicích podle krajů v roce 2013 Excel
21-105. Lůžkový fond a jeho využití v nemocnicích podle krajů v roce 2013 Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.