Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2016


21. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
21-1. Vybrané údaje o zdravotnictví Excel
21-2. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Excel
21-3. Vybrané údaje o zdravotnictví podle okresů v roce 2015 Excel
21-4. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů v roce 2015 Excel
21-101. Vybrané údaje o zdravotnictví podle krajů v roce 2015 Excel
21-102. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2015 Excel
21-103. Lůžka a pracovníci ve zdravotnických zařízeních podle krajů v roce 2015 Excel
21-104. Hospitalizovaní v nemocnicích podle krajů v roce 2015 Excel
21-105. Lůžkový fond a jeho využití v nemocnicích podle krajů v roce 2015 Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.