Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2022


21. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
21-1. Vybrané údaje o zdravotnictví Excel
21-2. Narození s vrozenou vadou Excel
21-3. Incidence zhoubných novotvarů Excel
21-4. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Excel
21-5. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči Excel
21-6. Výdaje zdravotních pojišťoven na vybrané diagnózy Excel
21-7. Živě narození s vrozenou vadou podle okresů v roce 2020 Excel
21-8. Incidence zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel podle okresů v roce 2020 Excel
21-9. Zdravotničtí pracovníci podle okresů v roce 2021 Excel
21-10. Zdravotnická zařízení podle okresů v roce 2021 Excel
21-11. Samostatné ordinace lékařů podle okresů k 31. 12. 2021 Excel
21-12. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů v roce 2021 Excel
21-13. Charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a věkových skupin v roce 2021 Excel
21-101. Zdravotničtí pracovníci podle krajů v roce 2021 Excel
21-102. Zdravotnická zařízení podle krajů v roce 2021 Excel
21-103. Samostatné ordinace lékařů podle krajů k 31. 12. Excel
21-104. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2021 Excel
21-105. Živě narození s vrozenou vadou podle krajů v roce 2020 Excel
21-106. Incidence zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel podle krajů Excel
21-107. Lůžka a pracovníci v lůžkových zdravotnických zařízeních podle krajů v roce 2021 Excel
21-108. Případy hospitalizací v nemocnicích podle krajů Excel
21-109. Případy hospitalizací podle oddělení a krajů v roce 2021 Excel
21-110. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle krajů Excel
21-111. Výdaje zdravotních pojišťoven na vybrané diagnózy podle krajů Excel
21-112. Výdaje zdravotních pojišťoven na vybrané diagnózy v roce 2020 podle pohlaví a krajů Excel
21-113. Charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a věkových skupin podle krajů v roce 2021 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.