Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2021


21. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
21-1. Vybrané údaje o zdravotnictví Excel
21-2. Narození s vrozenou vadou Excel
21-3. Incidence zhoubných novotvarů Excel
21-4. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Excel
21-5. Živě narození s vrozenou vadou v roce 2019 podle okresů Excel
21-6. Incidence zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel podle okresů v roce 2018 Excel
21-7. Zdravotničtí pracovníci podle okresů v roce 2020 Excel
21-8. Zdravotnická zařízení podle okresů v roce 2020 Excel
21-9. Samostatné ordinace lékařů podle okresů k 31. 12. 2020 Excel
21-10. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů v roce 2020 Excel
21-11. Charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a věkových skupin v roce 2020 Excel
21-101. Zdravotničtí pracovníci podle krajů v roce 2020 Excel
21-102. Zdravotnická zařízení podle krajů v roce 2020 Excel
21-103. Samostatné ordinace lékařů podle krajů k 31. 12. Excel
21-104. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2020 Excel
21-105. Živě narození s vrozenou vadou podle krajů v roce 2019 Excel
21-106. Incidence zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel podle krajů Excel
21-107. Lůžka a pracovníci v lůžkových zdravotnických zařízeních podle krajů v roce 2020 Excel
21-108. Případy hospitalizace v nemocnicích podle krajů v roce 2019 Excel
21-109. charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a věkových skupin podle krajů v roce 2020 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.