Srovnání krajů v České republice - 2021


21. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
21-101. Zdravotničtí pracovníci podle krajů v roce 2020 Excel
21-102. Zdravotnická zařízení podle krajů v roce 2020 Excel
21-103. Samostatné ordinace lékařů podle krajů k 31. 12. Excel
21-104. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2020 Excel
21-105. Živě narození s vrozenou vadou podle krajů v roce 2019 Excel
21-106. Incidence zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel podle krajů Excel
21-107. Lůžka a pracovníci v lůžkových zdravotnických zařízeních podle krajů v roce 2020 Excel
21-108. Případy hospitalizace v nemocnicích podle krajů v roce 2019 Excel
21-109. Charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a věkových skupin podle krajů v roce 2020 Excel

Zveřejněno dne: 18.01.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.