Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2018


21. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
21-1. Vybrané údaje o zdravotnictví v hlavním městě Praze Excel
21-2. Narození s vrozenou vadou v hlavním městě Praze Excel
21-3. Incidence zhoubných novotvarů v hlavním městě Praze Excel
21-4. Nemocnice v hlavním městě Praze Excel
21-5. Zařízení ambulantní péče v hlavním městě Praze Excel
21-6. Odborné léčebné ústavy v hlavním městě Praze Excel
21-7. Zvláštní dětská zařízení v hlavním městě Praze Excel
21-8. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v hlavním městě Praze Excel
21-9. Charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a věkových skupin v hlavním městě Praze v roce 2017 Excel
21-101. Zdravotničtí pracovníci podle krajů v roce 2017 Excel
21-102. Zdravotnická zařízení podle krajů v roce 2017 Excel
21-103. Samostatné ordinace lékařů podle krajů v roce 2017 Excel
21-104. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2017 Excel
21-105. Živě narození s vrozenou vadou podle krajů v roce 2015 Excel
21-106. Incidence zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel podle krajů Excel
21-107. Lůžka a pracovníci v lůžkových zdravotnických zařízeních podle krajů v roce 2017 Excel
21-108. Případy hospitalizace v nemocnicích podle krajů v roce 2017 Excel
21-109. Případy hospitalizací podle oddělení a krajů v roce 2017 Excel
21-110. Charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a věkových skupin podle krajů v roce 2017 Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.