Statistická ročenka Kraje Vysočina - 2023


21. ZDRAVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
21-1. Vybrané údaje o zdravotnictví Excel
21-2. Narození s vrozenou vadou Excel
21-3. Incidence zhoubných novotvarů Excel
21-4. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Excel
21-5. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči Excel
21-6. Výdaje zdravotních pojišťoven na vybrané diagnózy Excel
21-7. Charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a věkových skupin v roce 2022 Excel
21-8. Živě narození s vrozenou vadou podle okresů v roce 2021 Excel
21-9. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů v roce 2022 Excel
21-101. Nemocnice poskytující akutní péči podle krajů v roce 2022 Excel
21-102. Lůžková péče v nemocnicích poskytujících akutní péči podle krajů v roce 2022 Excel
21-103. Lůžková péče v nemocnicích poskytujících akutní péči podle krajů Excel
21-104. Lůžková péče v nemocnicích následné péče podle krajů v roce 2022 Excel
21-105. Lůžková péče v nemocnicích následné péče podle krajů Excel
21-106. Lůžková péče v psychiatrických nemocnicích a léčebnách podle krajů v roce 2022 Excel
21-107. Lůžková péče v psychiatrických nemocnicích a léčebnách podle krajů Excel
21-108. Lázeňské léčebny podle krajů v roce 2022 Excel
21-109. Vybrané samostatné ordinace ambulantní péče podle krajů v roce 2022 Excel
21-110. Vybraná zařízení ambulantní péče v roce 2022 v krajích Excel
21-111. Lékaři v zařízeních ambulantní péče podle krajů v roce 2022 Excel
21-112. Incidence zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel podle krajů Excel
21-113. Incidence zhoubných novotvarů podle pohlaví podle krajů Excel
21-114. Studenti a absolventi oborů zdravotní péče na vysokých školách podle krajů v roce 2022 Excel
21-115. Studenti a absolventi oborů zdravotní péče na vysokých školách podle krajů Excel
21-116. Živě narození s vrozenou vadou podle krajů v roce 2021 Excel
21-117. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2022 Excel
21-118. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle krajů Excel
21-119. Výdaje zdravotních pojišťoven na vybrané diagnózy podle krajů Excel
21-120. Charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a krajů v roce 2022 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.