Statistická ročenka České republiky - 2019


21. TRŽNÍ SLUŽBY
Metodika Word PDF
21-1. Základní ukazatele bankovních peněžních institucí Excel
21-2. Základní ukazatele nebankovních peněžních institucí Excel
21-3. Základní ukazatele pojišťovacích a zajišťovacích institucí Excel
21-4. Základní ukazatele penzijních společností a fondů Excel
21-5. Základní ukazatele v ostatních tržních službách (právnické a fyzické osoby) Excel
21-6. Zaměstnané osoby a zaměstnanci v ostatních tržních službách Excel
21-7. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v ostatních tržních službách Excel
21-8. Tržby v ostatních tržních službách Excel
21-9. Přidaná hodnota v ostatních tržních službách Excel
21-10. Průměrná přidaná hodnota na 1 zaměstnanou osobu v ostatních tržních službách Excel

Zveřejněno dne: 25.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.