Statistický bulletin - Liberecký kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2020


G. Nezaměstnanost
G.1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
G.4 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle krajů Excel PDF
G.5 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů Excel PDF
Graf
Podíl nezaměstnaných osob podle krajů PNG

Zveřejněno dne: 06.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.