Statistický bulletin - Liberecký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2017


F. Výběrové šetření pracovních sil
F.1 Vybrané ukazatele zaměstnanosti podle krajů Excel PDF
F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle převažující činnosti CZ-NACE a krajů Excel PDF
F.3 Vybrané ukazatele nezaměstnanosti podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.