Statistický bulletin - Liberecký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2016


G. Nezaměstnanost
G.1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
G.4 Struktura uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle délky nezaměstnanosti v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.5 Věková struktura uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.6 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce pobírající podporu podle výše měsíční dávky v nezaměstnanosti v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.7 Kvalifikační struktura uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.8 Pracovní místa v evidenci úřadu práce podle požadované kvalifikace uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.9 Struktura uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji a jeho okresech podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) Excel PDF
G.10 Pracovní místa v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji a jeho okresech podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) Excel PDF
G.11 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle krajů Excel PDF
G.12 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů Excel PDF

GRAFY
Podíl nezaměstaných osob v evidenci úřadu práce podle krajů PNG

Zveřejněno dne: 03.10.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.